Hệ thống GetLink và Download tự động

Mã bảo mật:
  • GetLink hiện tại không hỗ trợ nền tản web nữa mà chỉ hỗ trợ download qua Tool bằng Token (để tránh bị block, crawl, bot, ....)
  • Nếu các bạn thấy thoải mái khi sử dụng GetLink của giamping.com thì hãy Like Fanpage để ủng hộ nha: https://www.facebook.com/giampingdotcom
  • Mã Token sử dụng với Tool GiamPing GetLink do Admin phát triển để đảm bảo được tính bảo mật và sự lâu dài cho anh em (mỗi ngày thay đổi 1 lần).
  • Tải Tool v1.0.0.9 (~1MB): https://giamping.com/tool-giamping-getlink/